CZECH & SLOVAK SCHOOL BRISTOL

ČESKÁ A SLOVENSKÁ ŠKOLA A ŠKOLKA

Termíny Czech & Slovak School Bristol 2018/2019:

1. term: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10   

2. term: 17/11, 1/12, 15/12

Chcete, aby se Vaše děti učily česky nebo slovensky? 

Podívejte se na video, jak probíhá výuka v Czech & Slovak Slovak School Bristol a přijďte nás navštívit přímo do školy - bližší informace na e-mailu school@stonozka.co.uk.
https://www.youtube.com/watch?v=ApJPEbFegjE&feature=youtu.be&app=desktop

Nové žáky přijímáme během celého roku dle volné kapacity. Pro bližší informace kontaktujte ředitelku Mgr. Veroniku Dvořáčkovou zasláním základních údajů o dítěti (jméno a příjmení, věk, pokročilost v CZ/SK jazyce) na e-mail school@stonozka.co.uk či zprávou na fb.

Škola probíhá v sobotu od 10:00 v prostorách SUMMERHILL ACADEMY (Plummers Hill, Bristol BS5 7JU).

 • Cílem školy je především uchovávat a rozšiřovat znalost českého/slovenského jazyka u dětí tak, aby byly schopny v něm nejen aktivně komunikovat, ale také číst a psát. Také jsou seznamovány s českými/slovenskými tradicemi a zvyky tak, aby rozuměly české/slovenské kultuře a měly povědomí o kořenech svých či svých předků.

 

 • Škola je zřizována jako služba neziskové organizace Stonožka Bristol.

 

 • Škola nabízí dětem předškolní vzdělávání a vzdělávání prvního stupně základní školy a má dvě sekce – českou a slovenskou.

 • Pedagogický tým Stonožky:

 

 • Mgr. Veronika Dvořáčková - ředitelka školy

 • Mgr. Eva Danková - zástupkyně pro slovenskou sekci školy, učitelka

 • Mgr. Petra Young - učitelka české školy

 • Mgr. Jana Chmelková - učitelka české školy a speciální pedagožka

 • Zuzana Válová - učitelka české školky

 • Markéta Šímová - asistentka české školky

 • Jana Chudá - učitelka slovenské školky

Česká sekce školy nabízí české jazykové vzdělání dětem předškolního věku, dětem mladšího školního věku pak vzdělání v oborech Český jazyk a literatura a vlastivědných částech oboru Člověk a jeho svět. Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího plánu, který vytvořil pedagogický tým Stonožky na základě Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Slovenská sekcia školy ponúka slovenské vzdelanie deťom predškolského veku,

deťom mladšieho školského veku, vzdelanie v oblasti Slovenský jazyk a

literatúra, vlastivedných častiach oblasti Príroda a spoločnosť.

Vyučovanie bude prebiehať podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý vytvoril pedagogický tím Stonožky na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy a Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základných škôl vydaného

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

 • Veškerá výuka i komunikace ve škole probíhá v českém nebo slovenském jazyce podle toho, kterým jazykem dítě mluví. Výuka je bez přítomnosti rodičů.

 

 • Do školy jsou přijímány děti od tří let do oddělení předškolního vzdělávání. (Z důvodu platné legislativy v UK nelze přijímat děti mladší! Ty mohou nastoupit kdykoliv během roku po dovršení 3 let.)

 

Dětem, které již navštěvují anglickou základní školu, je nabízen přípravný ročník pro školní vzdělávání.

 

Do 1. ročníku školy jsou děti zařazovány, pokud dovršily věku nejméně 6 let, a zároveň jsou schopny alespoň základní komunikace v českém nebo slovenském jazyce.

 

Konkrétní zařazení dítěte vždy záleží na domluvě učitele a zákonného zástupce.

 

 • Škola probíhá každou druhou  sobotu od 10 do 13 hod v  prostorách SUMMERHILL ACADEMY (Plummers Hill, Bristol BS5 7JU) a neprobíhá ve dnech britských školních prázdnin.